Tips til å starte russebuss


For dere som er interesserte i å starte russebuss kan det være lurt å være klar over at det er en god del ting som må planlegges for å få alt til å gå opp. Her har dere 5 gode tips til å starte russebuss.

1. Samle en god gjeng

- For å holde ut sammen de neste 2-3 årene kan det være lurt å tenke over hvem dere vil ha med på bussen. I starten er det normalt å være rundt 12-15 personer, så vil det komme fler jo mer dere kommer i gang. Når man starter opp en helt ny russegruppe er det helt normalt at noen dropper ut, noen andre kommer inn, og at det til slutt blir den gjengen man ønsker å være.

2. Få på plass en internkontrakt

- En internkontrakt er super viktig for alle som skal planlegge russetiden. En internkontrakt er en kontrakt som dere i gruppen skriver under på. Den går hovedsakelig ut på hva slags «regler» dere som gruppe skal ha. Info om egenandel, oversikt over styret, regler for innbetaling osv. Kan være veldig lønnsomt dersom gruppen går i oppløsning eller om noe skulle skjedd innad i gruppen. Husk at det er store summer som skal samles inn, så det er greit å ha satte regler fra start til slutt.

3. Lag opp et budsjett

- Budsjett gjør det mye enklere å ta gode økonomiske valg frem mot russetiden. Når man skal samle inn alt fra 400.000kr til over en million så er det greit å ha en cirka oversikt over hva pengene skal brukes på, og hvor mye dere må samle inn. Ved hjelp av et budsjett får dere oversikt over et cirka beløp dere skal samle inn, samtidig som at det kan hjelpe dere med og ikke bruke mer enn nødvendig. Rådfør dere med tidligere busser, foresatte eller en av oss i InvoeRuss om dere er usikre på hvordan dere skal sette det opp. Husk at uforventede hendelser kan oppstå, så vi anbefaler alle til å sette inn et eget punkt med krisekasse. Da har dere litt ekstra i tilfelle det skulle skje noe.

4. Fordel roller

- En russebuss trenger et styre som kan ta ekstra ansvar innenfor forskjellige kategorier. En økonomisjef har ansvar for økonomien. Her er det lurt å være to personer, da det er snakk om mye penger som skal holdes styr på. Å være økonomisjef kan være en krevende jobb, men det er også en av de viktigste rollene på russebussen. Når dere skal velge dugnadssjefer kan det være lurt å velge to personer som er engasjerte for at bussen skal få tak i gode dugnader. De skal holde styr på arbeidstimene dere utfører, og lage en plan på hva slags dugnader dere skal ha frem til russetiden. Mange blir ofte enige om at dugnadsvarene skal bli levert til en av dugnadssjefene, men dette er selvfølgelig individuelt. Siste rollen som er viktig å få på plass når man skal starte russebuss er bussjef. En bussjef tar ofte ansvar for at alt går som det skal. Ta kontakt med logodesignere, russeartister, ta initiativ til bussmøter, ta kontakt med leverandører og generelt ha kontroll over det meste. Andre viktige roller som kommer etterhvert er feks. Klesansvarlige, PR-sjefer, tillitsvalgte og sekretær.

5. Starte med dugnader - Når dere har alle punktene over på plass så er det lurt å komme i gang med dugnad. For å få minst mulig egenandel lønner det seg å starte tidlig med dugnader. Bussene som starter tidlig og planlegger godt er ofte de som tjener mest på dugnad. Salgsdugnader krever en del innsats, men er nesten alltid mest lønnsomme. Samarbeider dere med oss i InvoeRuss vil dere få muligheten til å stille på arbeidsdugnader. Arbeidsdugnader som varetellinger, festivaler, flyttejobber og mange andre typer oppdrag. Visste du at en av våre samarbeidsbusser har tjent over 600 000kr på dugnad? Kanskje du og gjengen din blir neste til å tjene så mye? :)

Salgstips for dugnad: https://www.invoeruss.no/post/salgstips-for-dugnad

Søk om å bli sponsorgruppe her: https://www.invoeruss.no/sok-sponsor0

InvoeRuss er russens eneste totalleverandør. Vi leverer russeklær, dugnader og russebusser. Som en dedikert samarbeidspartner hjelper vi russen med alt man trenger til russetiden

(+47 ) 22 65 00 22

©2020 InvoeRuss AS | Alle rettigheter reservert | Post@invoeruss.no | 22 65 00 22 | Nedre Storgate 50, 3012 Drammen